To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Mag een gewone werknemer als extra tewerkgesteld worden?

Het antwoord op deze vraag moet genuanceerd worden.  De RSZ gaat er van uit dat wanneer gewone werknemers bijkomende prestaties leveren, dit in principe in het verlengde ligt van hun gewone arbeidsovereenkomst.  Een cumul is dan ook niet toegestaan.

Als de tewerkstelling als extra echter volledig losstaat van de tewerkstelling als gewone werknemer, is een cumul wel mogelijk.

Voorbeeld: De receptioniste van een hotel springt in het weekend uitzonderlijk bij in de zaal.

De werkgever moet er in dat geval echter wel op letten dat hij alle arbeidsrechtelijke regels correct naleeft:

  • de arbeidsduur die in het kader van de 2 tewerkstellingen (extra en gewoon) wordt gepresteerd, moet samengeteld worden voor de toepassing van de regels inzake de maximale arbeidsduur[1];
  • de regels inzake deeltijdse arbeid moeten strikt worden nageleefd;
  • er moet rekening gehouden worden met het verbod om opeenvolgende contracten van bepaalde duur te sluiten;

[1] Wet van 16 maart 1971.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019