To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Wat is de antwoordtermijn?

De wet bepaalt een termijn van drie maanden voor het nemen van een beslissing. Die termijn is evenwel niet bindend en geldt dus alleen als indicatie. In de meeste gevallen komen de partijen overeen over de antwoordtermijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021