To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen

Verplichtingen van de helper

Verzekeringsplicht

Als zelfstandige helper moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf de start van uw activiteit.

U betaalt dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige. Wij verwijzen hiervoor naar de Sociale bijdragen zelfstandigen.

Daarmee opent u dezelfde rechten als een zelfstandige: terugbetaling gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheids- en moederschapsuitkeringen, pensioen, gezinsbijslag, overbruggingsrecht.  

Uitzonderingen op de verzekeringsplicht

Bevindt u zich als helper in één van de volgende situaties, dan hoeft u zich niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds:

1. Als helper bent u niet verzekeringsplichtig vóór 1 januari van het jaar waarin u 20 wordt, tenzij u gehuwd bent

Als helper moet u zich pas aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin u 20 wordt. Indien u als helper huwt vóór het jaar waarin de twintigste verjaardag valt, moet u zich aansluiten vanaf het kwartaal van het huwelijk.

2. Toevallige hulp

Hulp is toevallig wanneer ze niet regelmatig is en wanneer ze minder dan 90 dagen per jaar wordt geleverd. Is slechts 1 van deze 2 voorwaarden vervuld, dan moet u zich als helper aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds.

3. Helper-student:

Bent u een student van minder dan 25 jaar voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, dan hoeft u zich niet aan te sluiten. Pas vanaf het kwartaal waarin u 25 jaar wordt of u geen kinderbijslag meer geniet, moet u zich aansluiten.

Opmerking: Als student geniet u kinderbijslag indien u niet meer dan 240u per kwartaal werkt

FR Select a category