To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Kinderbijslag: wat is het?

Het betreft een bedrag dat iedere maand aan de ouders uitbetaald wordt. Het draagt bij tot de kosten voor onderhoud en opvoeding van de kinderen.

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Elk kind jonger dan 18 jaar heeft recht op kinderbijslag.

Het kind dat tussen de 18 en 25 jaar is, heeft recht op kinderbijslag indien het:

• Onderwijs volgt

• Tewerkgesteld is met een leerovereenkomst

• Een thesis voorbereidt ter afsluiting van hogere studies

• Stage loopt in het kader van een openbaar ambt

• Als werkzoekende ingeschreven is

• Een vorming volgt waarvoor kredieten toegekend worden in het stelsel van bachelor-master

Gehandicapte kinderen, kinderen van mindervalide werknemers of van gepensioneerden genieten hogere bijslagen.

Hoe uw kinderbijslagen aanvragen?

Als… Dan verloopt de aanvraag...
Beide ouders zelfstandige zijn Via het werk van de vader
De vader is zelfstandige, de moeder loontrekkende (minstens halftijds) Via het werk van de moeder
De vader is loontrekkende(minstens halftijds), de moeder zelfstandige Via het werk van de vader
Slechts één van beide oefent een beroep uit Via deze ouder

Hoe gebeurt de betaling?

In principe wordt de kinderbijslag aan de vader uitbetaald. De betaling gebeurt via een overschrijving of via circulaire cheque (bij gebrek aan een andere oplossing).

In geval van scheiding is de moeder de prioritaire bijslagtrekkende. Toch wordt de kinderbijslag, op zijn vraag, integraal aan de vader uitbetaald wanneer het kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats hebben. Op verzoek van de beide ouders kan de uitbetaling gebeuren op een rekening waartoe zij beiden toegang hebben.

Indien het kind meerderjarig is of niet met één van zijn ouders woont, zal de kinderbijslag betaald worden aan de persoon die het kind in zijn gezin opvoedt.

De kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald onder bepaalde voorwaarden. 

Wanneer gebeuren de betalingen?

U hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op de bevalling. De eerste betaling zal begin van de daaropvolgende maand plaatsvinden.

bv. U bevalt op 17 april. Mei is dan de eerste maand die recht geeft op kinderbijslag. U ontvangt het eerste bedrag begin juni.

Welke zijn de maandbedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen?

Het bedrag wordt beïnvloed door diverse factoren:

• Het aantal kinderen

• De leeftijd van het kind

• De concrete situatie van het kind of de rechthebbende:

- wees

- gehandicapt kind

- kind van een gehandicapte werknemer of helper in arbeidsongeschiktheid

 

Securex helpt u bij uw aanvraag

Met alle vragen kunt u steeds bij uw client advisor terecht. U kan deze telefonisch bereiken op het nummer 070 233 700 ofwel per e-mail: mybusiness@securex.be.

 
FR Select a category