To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De betaling van de bijdragen aan het Sociaal Verzekeringsfonds bepaalt de regularisatie van het dossier van het ziekenfonds.

Bij het begin van elk jaar maken de Sociale Verzekeringsfondsen de ”bijdragegegevens” met betrekking tot het voorgaande jaar over aan de respectieve ziekenfondsen van hun aangeslotenen, via de Kruispuntbank (geïnformatiseerd bestand van de sociale zekerheid).

Sinds 1 januari 2008 zijn de zelfstandigen voor grote risico's (hospitalisatie, heelkunde, bevalling, ...) en voor kleine risico's (raadpleging bij de dokter, geneesmiddelen, ...) gedekt.

Anderzijds worden eveneens uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval door het ziekenfonds uitbetaald.