To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Buitenlandse werknemers> 1b. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart (90 dagen tewerkstelling of minder)

Welke stappen moet men ondernemen om een arbeidsvergunning en een arbeidskaart te bekomen?

Arbeidsvergunning

De aanvraag moet door de werkgever ingediend worden bij de bevoegde gewestelijke dienst.

De aanvraag moet gebeuren via een specifiek aanvraagformulier dat bij de bevoegde diensten te verkrijgen is. Naargelang het geval is de aanvraag vergezeld van een medisch getuigschrift, een exemplaar van de specifieke arbeidsovereenkomst voor buitenlandse werknemers, een inlichtingenblad en alle andere documenten die nodig zijn.

Als de tewerkstelling na een hernieuwing de duur van 90 dagen zou overschrijden, moet er een gecombineerde vergunning aangevraagd worden.

Let op: de bevoegde overheid heeft 120 dagen na het indienen van de volledige aanvraag om de gecombineerde vergunning toe te kennen. In de praktijk zal het dan ook niet mogelijk zijn om bij een tewerkstelling van maximaal 90 dagen die verlengd wordt, tijdig een gecombineerde vergunning te ontvangen.

Downloaden van de formulieren

De nodige documenten om een arbeidsvergunning of een arbeidskaart aan te vragen, kunnen gedownload worden van de sites van het Vlaamse, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.  U kunt er ook de reglementering over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en andere nuttige informatie daaromtrent vinden.

U vindt deze informatie op de volgende adressen:

 

Ook op de website van de Duitstalige Gemeenschap kan u informatie vinden en een aantal documenten downloaden.

U kan aan uw Legal advisor vragen om u bij te staan in deze aanvraagprocedure. Hij zal u voorafgaandelijk een offerte bezorgen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021