To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Dringende reden> 2. Voorbeelden uit de rechtspraak

Lees eerst even dit…

De beoordeling van het bestaan van een dringende reden berust op twee beginselen:

  • het gaat om een feitenkwestie;
  • bij de vraag of de aangevoerde tekortkoming echt zo ernstig is dat een ontslag om dringende reden erdoor gerechtvaardigd wordt, heeft de rechter het laatste woord.

Het is bijgevolg niet altijd even gemakkelijk om met zekerheid uit te maken of een gedraging van de werknemer al dan niet een dringende reden vormt.

De beoordeling kan wel vergemakkelijkt worden door de bestaande rechtspraak te onderzoeken, aangezien deze zich geregeld over dit onderwerp uitspreekt. U vindt in deze fiche dan ook een overzicht van de meest kenmerkende beslissingen genomen door (voornamelijk) de hoven en rechtbanken in Vlaanderen en in Brussel. De meeste beslissingen dateren van de laatste twintig jaar. Indien u de beslissingen van de Franstalige en Brusselse (Franstalige kamers) hoven en rechtbanken wenst te raadplegen, kan u hier klikken. U kan alle beslissingen ook nalezen op de site www.juridat.be

De basisprincipes die van toepassing zijn om over te gaan tot een ontslag om dringende reden, kan u terugvinden in de fiche "Dringende reden – 1. Algemene principes" van het dossier Beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021