To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Hoe wordt het vakantiegeld op fiscaal vlak behandeld?

Bedienden

Principe

Op het enkel vakantiegeld van de bedienden zijn de normale schalen en percentages van de bedrijfsvoorheffing van toepassing.

Op het dubbel vakantiegeld zijn speciale percentages van toepassing, rekening houdend met de hoogte van het jaarloon van de bediende.  Meer informatie hierover vindt u door hier te klikken.

Uitzondering

Indien de bediende in de onmogelijkheid was om zijn vakantie op te nemen, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, moet de werkgever hem op 31 december het vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen uitbetalen.  In dat geval zijn de volgende regels van toepassing:

  • 1. ingeval de vergoeding voor de niet opgenomen vakantiedagen tegelijkertijd met de normale bezoldigingen van de maand december worden uitbetaald, dan zal dit bedrag aan de gewone barema’s onderworpen worden;
  • 2. ingeval bovenvermelde vergoeding los van de normale bezoldigingen van de maand december
  • wordt uitbetaald, dan zal dit bedrag worden belast volgens de regels voor exceptionele vergoedingen – vakantiegeld;
  • 3. ingeval er nog een deel dubbel vakantiegeld moet worden uitbetaald, dan behoudt dit de kwalificatie van dubbel vakantiegeld en wordt de bedrijfsvoorheffing eveneens berekend volgens de regels voor exceptionele vergoedingen – vakantiegeld.

Arbeiders

De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld voor de arbeiders bedraagt:

  • 17,16% voor belastbare vakantiegelden tot 1.350 euro;
  • 23,22% voor belastbare vakantiegelden boven dit bedrag.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020