To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat is de Green@work?

Dankzij deze onlinedienst van de RSZ kunnen de werkgevers uit de tuinbouwsector nagaan hoeveel dagen ze reeds opgebruikt hebben voor hun potentiële werknemer en hoeveel van die 65 dagen die werknemer nog mag presteren.

Ze kunnen er rechtstreeks toegang tot hebben door het nationale nummer van de werknemer (of het “bis” nummer voor niet-Belgen die in het buitenland wonen) in te vullen. Let op: de werkgever moet de toestemming van de werknemer vragen voordat hij zijn of haar teller raadpleegt.

Zoals we dit hebben vermeld, bestaan er 2 uitzonderingen op de 65 dagen-regel in de witloof- en de champignonteelt (mogelijkheid om 35 dagen extra te presteren). De RSZ preciseert dat deze 35 extra dagen voor de witloof- en champignonteelt niet worden meegeteld in het aantal overgebleven dagen dat u in de teller van Green@work ziet staan. De teller neemt alleen de 65 basisdagen in rekening. Dagen die de 65 overschrijden, worden daarentegen wél in rekening gebracht in het aantal gereserveerde dagen vermeld in Green@work.

Voor meer informatie, raadpleeg de portaalsite van de RSZ.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019