To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen

Hoe maakt men het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige?

Enkele definities

Een werknemer is een persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst en die tegen betaling van loon arbeid verricht onder het gezag van een werkgever.

Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij niet door een arbeidsovereenkomst of een statuut is verbonden.

Een ‘schijnzelfstandige’ is een persoon die ten onrechte als zelfstandige werd aangemeld bij de socialezekerheidsinstellingen (op eigen initiatief of op initiatief van de opdrachtgever) terwijl die persoon veeleer onder het stelsel van de werknemers valt.

De aard van de arbeidsrelaties

Dit onderwerp wordt in twee afzonderlijke gedetailleerde fiches behandeld:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019