To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Wanneer kan de werknemer het aanvullend pensioen opvragen?

De werknemer kan zich ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar laten uitbetalen, op voorwaarde dat het pensioenreglement hierin voorziet (wat echter quasi steeds het geval is). Een uitzondering bestaat wanneer men een voorschot op eindkapitaal vraagt om een onroerend goed te financieren.

Is er niets voorzien in het reglement, dan wordt er uitbetaald op de leeftijd van 65 jaar.

Voor betaalde sportbeoefenaars geldt een afwijkend regime: zij kunnen, gezien hun relatief korte carrière, hun aanvullend pensioen (veel) vroeger opvragen dan een gewone werknemer. 

Opgelet: de leeftijd die men heeft op moment van uitbetaling heeft een weerslag op de belastingtarieven die men zal moeten betalen (zie hierboven).

In elk geval is het sterk aangeraden dat de werknemer zich uitgebreid informeert alvorens zijn aanvullend pensioen op te vragen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022