To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Geschenken en geschenkcheques

Lees eerst even dit…

Wanneer u uw werknemers ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis een geschenk wenst aan te bieden, kan dit onder bepaalde voorwaarden op een sociaal- en fiscaalvriendelijke manier. Het maakt hierbij niet uit of het om een geschenk in natura, in speciën (premie) of in de vorm van geschenkcheques (betaalbonnen) gaat.

Hoewel de sociale en fiscale voorwaarden anders geformuleerd zijn, zijn ze toch gelijklopend. In de meeste gevallen zijn de voordelen die niet aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn, dus ook vrijgesteld van belastingen.

In deze fiche gaan we dieper in op de voorwaarden die u hiervoor moet naleven.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022