To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Buitenlandse werknemers> 1a. De verblijfstitel en de single permit/gecombineerde vergunning (meer dan 90 dagen tewerkstelling)

Lees eerst even dit…

Buitenlandse werknemers in het algemeen

De buitenlandse werknemer[1] die meer dan 90 dagen in België wil werken, moet op voorhand over een gecombineerde vergunning (of single permit) beschikken. In sommige gevallen moet een buitenlandse werknemer geen single permit hebben voor hij in België mag werken. De vrijstellingen voor de single permit worden besproken bij de vraag “In welke gevallen moet men geen gecombineerde vergunning aanvragen?”.

De single permit is een toelating om in België te verblijven en te werken en kan ofwel voor bepaalde duur ofwel voor onbepaalde duur worden toegekend. De single permit voor bepaalde duur moet door de werkgever aangevraagd. De single permit voor onbepaalde duur moet door de werknemer aangevraagd worden. Het is wel steeds de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of de door hem tewerkgestelde werknemers voor hem in België mogen werken.

Daarnaast blijft de oude situatie voor het bekomen van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart nog van toepassing op werknemers die 90 dagen of minder zullen tewerkgesteld worden in België. Als deze werknemers niet vrijgesteld zijn van de aanvraag van een arbeidskaart, moet hier nog steeds een aanvraag voor gebeuren.

Deze laatste situatie wordt besproken in de fiche Buitenlandse werknemers - 1 b. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart”.

Buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van een land dat niet tot de Europese Unie behoort

Daarnaast bestaan er specifieke bepalingen die de illegale tewerkstelling van werknemers nog minder aantrekkelijk maken. Deze bepalingen hebben meer bepaald betrekking op buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie of dat niet onder het Schengenakkoord valt.

In de fiche "Buitenlandse werknemers - 2. De illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen" staat meer informatie over deze bepalingen.

 


[1] Onder buitenlandse werknemer verstaat men een werknemer die niet de Belgische nationaliteit heeft.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/15/2021