To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Specifieke gevallen

Speciale gevallen ivm de helper

Helper van een helper?

Een helper helpt steeds een hoofdzelfstandige. Je kan dus geen helper van een helper zijn.

Helper in vennootschapsverband?

Een helper verleent bijstand aan een zelfstandige of vervangt een zelfstandige; deze zelfstandige is steeds een natuurlijk persoon.

Hoogstens kan aangenomen worden dat een orgaan van een rechtspersoon (afgevaardigd bestuurder, bestuurder of zaakvoerder als natuurlijk persoon) door een helper wordt geholpen. Als voorwaarde geldt dat deze hulp uitsluitend ten goede komt aan de zelfstandige en dat de helpersvergoeding uitsluitend door die zelfstandige wordt betaald.

Helper van meerdere zelfstandigen of meerdere helpers van één zelfstandige?

Iemand kan perfect meerdere zelfstandigen helpen en één zelfstandige kan geholpen worden door meerdere helpers.

© 2010 Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen