To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Specifieke gevallen

Echtgenoten binnen dezelfde vennootschap

Op fiscaal vlak kan de bedrijfsleider (werkende vennoot of mandataris) geen deel van zijn beroepsinkomsten aan zijn echtgenoot toekennen. Alleen de vennootschap kan de echtgenoten bezoldigen.

De echtgenoot van een bedrijfsleider die zich aansluit als zelfstandige kan geen bijdragen als meewerkende echtgenoot betalen. Men kan immers geen helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) zijn van een bedrijfsleider.

 Meerdere situaties kunnen zich bijgevolg voordoen:

 

1. De echtgeno(o)t(e) heeft geen aandelen en geen mandaat

 

1.1. De echtgeno(o)t(e) krijgt een bezoldiging:
  • Er is gezag : in dat geval is men werknemer met arbeidsovereenkomst
   • De echtgenote kan aan het gezag van haar echtgenoot onderworpen zijn. Zij moet zich dan wel gedragen als werknemer en niet als “meester van de zaak”
  • Er is geen gezag: in dat geval is men zelfstandige in eigen naam
   • Statuut meewerkende partner is immers niet mogelijk voor de echtgenoot/echtgenote van een zelfstandig bedrijfsleider zoals bedoeld in artikel 32 WIB 1992.
   • In principe aansluiting in hoofdberoep (al dan niet met art. 37)
 
1.2. De echtgeno(o)t(e) krijgt geen bezoldiging en er is geen gezag / ondergeschikt verband

Ook hier aansluiting als zelfstandige in eigen naam (hoofdberoep, al dan niet met art. 37)

De vennootschap heeft immers per definitie een winstoogmerk. De kosteloze inschakeling van de echtgenote verhoogt op zich de potentiële winst van de vennootschap, wat op zich dan weer zorgt voor inkomsten van de echtgenoot (waar de echtgenote naar alle waarschijnlijkheid ook onrechtstreeks van leeft).

 

 

2. De echtgeno(o)t(e) bezit aandelen en/of heeft een mandaat in de vennootschap

 

De echtgeno(o)t(e) die aandelen bezit en/of een mandaat heeft in de vennootschap en die een persoonlijke activiteit in de vennootschap uitoefent, is onderworpen aan het sociaal statuut in de hoedanigheid van werkende vennoot of mandataris.

Ieder van de echtgenoten co-vennoten zal sociale bijdragen, berekend op basis van zijn/haar beroepsinkomen, verschuldigd zijn.

Ieder van hen zal eigen beroepskosten kunnen aftrekken.

Als het inkomen van één van de echtgenoten bescheiden is en een bepaald plafond niet overschrijdt, kan de betrokkene vragen om een vermindering of een vrijstelling van bijdragen te genieten (genot van artikel 37 van het KB van 19.12.1967). Opgelet echter: de vennoot die een beroep op dit uitzonderingsstelsel doet, verliest zijn persoonlijke rechten inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid, enz.

FR Select a category