To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Vast personeel in de horecasector

Lees eerst even dit …

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering. 

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan inderdaad gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

In deze fiche bespreken wij enkel de doelgroepvermindering voor het vast personeel in de horecasector. In tegenstelling tot de meeste andere doelgroepverminderingen, werd ze niet geregionaliseerd.

Meer informatie over de overige doelgroepverminderingen vindt u in het dossier "Tewerkstellingsmaatregelen", onder het federale luik.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021