To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Overzichtstabel

 

Werknemer

Aantal dagen

RSZ-voordeel

Dimona-verplichting

Sociale documenten

Landbouwsector (PC nr. 144)

30

 • specifieke werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid;
 • socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait  
  (€ 20,69 per dag)

Specifieke Dimona

Gelegenheidsformulier

Sector van het tuinbouwbedrijf (PC nr. 145)

65

 • specifieke werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid;
 • socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait
  (€ 20,22 per dag)

Specifieke Dimona

Gelegenheidsformulier

Sector van de witloofteelt (PSC nr. 145.060)

100    (65+35)

 • specifieke werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid;
 • socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait
  (€ 20,22 per dag voor de 1ste 65 dagen)
 • socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait
  (€ 25,28 per dag voor de 35 extra dagen)

Specifieke Dimona

Gelegenheidsformulier

Landbouwsector : hop, tabak en teenwilgen

25

Geen onderwerping aan de RSZ

/

/

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019