To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Onthaalouders

Welke procedure moet u volgen?

U moet geen bijzondere formaliteiten vervullen. Deze werknemers worden onder een specifieke code vermeld in de Dmfa (kwartaalaangifte aan de RSZ).

Vergeet niet uw client advisor in te lichten over het statuut van uw werknemer zodat we hem onder de correcte DmfA-code kunnen aangeven. Dankzij deze werknemerscode wordt de corresponderende doelgroepvermindering automatisch toegepast.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021