To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Geschenken en geschenkcheques

Moeten de geschenken op de fiscale fiches vermeld worden?

De belastingvrije geschenken moeten niet worden vermeld op de fiscale fiches 281 van de begunstigden aangezien het hier om sociale voordelen gaat.

Wanneer ze daarentegen niet voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden, moeten zij wel worden vermeld op de fiscale fiche, ofwel als loon ofwel als uitkeringen toegekend op het einde van de overeenkomst[1]

 


[1] Conform artikel 57, 2° van het WIB92 dat verwijst naar artikel 31 van dat wetboek.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022