To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Specifieke gevallen> Vervangende ondernemer

Tijdelijk afwezig? Schakel een vervangende ondernemer in

Hét probleem van een zelfstandige die even met vakantie wil, of tijdelijk niet kan werken: zijn bedrijf valt ook stil. En dat is voor veel kleine ondernemingen problematisch. Daarom riep de overheid de vervangende ondernemer in het leven: een zelfstandige die uw zaak leidt tijdens uw afwezigheid.

Wie mag een vervangende ondernemer inschakelen?

Niemand moet zich laten vervangen. Maar iedere zelfstandige kan het wel: handelaars én niet-handelaars. Dat is zelfs heel eenvoudig. U vindt de lijst met beschikbare vervangers op de website van de FOD Economie of bij uw ondernemingsloket.

Opgelet: u mag zich maximaal 30 dagen per kalenderjaar laten vervangen. Die periode kan verlengd worden bij arbeidsongeschiktheid of na een bevalling.

Wie kan vervangende ondernemer worden?

Iedere zelfstandige mag zich laten inschrijven als vervangende ondernemer en de taken van andere ondernemers overnemen. U moet rekening houden met vier verplichtingen:

1.Schrijf u in bij het ondernemingsloket: het loket controleert uw vaardigheden en schrijft u in op de lijst van vervangende ondernemers. Die inschrijving kost 30 euro (75 euro als u nog niet ingeschreven bent in de KBO) en geldt voor één jaar.


2.Sluit een vervangingsovereenkomst af: u regelt uw vervangingsopdracht rechtstreeks met de tijdelijk afwezige zelfstandige. Opgelet: de dag dat u effectief begint te werken als vervangende ondernemer moet je contact opnemen met het Securex Ondernemingsloket, zo kunnen zij jouw dossier activeren in de Kruispuntbank der Ondernemingen.


3.Sluit je als zelfstandige aan bij een Sociaal Verzekeringsfonds: iedere vervangende ondernemer wordt beschouwd als een zelfstandige vanaf het moment dat hij aan zijn vervangingstaak begint. Dus als u langskomt bij Securex, zorgen wij ook voor uw inschrijving als zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds Securex Integrity. U moet vanaf de dag dat u aan uw vervangingstaak begint ook sociale bijdragen betalen als zelfstandige.
Als u al ingeschreven was als zelfstandige, verandert uw statuut dus niet.


4.Waarschuw uw pensioeninstelling: ook na uw pensioenleeftijd mag u optreden als vervangend ondernemer. Dan moet u wel uw pensioeninstelling inlichten – anders wordt de uitbetaling van uw pensioen van rechtswege voor een maand geschorst. Uiteraard moet u ook de inkomensgrenzen respecteren voor de cumulatie van pensioen en inkomen als zelfstandige.

Moet de afwezige ondernemer sociale bijdragen blijven betalen?

Ja. Een vervanging duurt maximaal dertig dagen per kalenderjaar en kan dus nooit een heel kwartaal overbruggen. Zelfs bij een verlengde vervanging bij arbeidsongeschiktheid, moet u sociale bijdragen blijven betalen.

Meer informatie? Die vindt u bij het ondernemingsloket in uw buurt.

 

 

FR Select a category