To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Hoe wordt de uiteindelijke uitkering behandeld op sociaal en fiscaal vlak?

Het belastingtarief dat de werknemer zal betalen, verschilt naargelang de leeftijd waarop hij het kapitaal opvraagt. In principe moet de werknemer tot die leeftijd ook effectief actief blijven, maar hier bestaan uitzonderingen op.

 

Op de werkgeverstoelage

Op de werknemersbijdrage*

Inkomstenbelasting

60 jaar: 20%[1]

61 jaar: 18%[2]

62-63-64 jaar: 16,5%[3]

65 jaar: 10%[4]

Bijdragen vóór 1/1/1993: 16,5%

Bijdragen vanaf 1/1/1993: 10%

Andere heffingen

Solidariteitsbijdrage geheven door RVP (varieert tussen 0 en 2%)

Solidariteitsbijdrage geheven door RVP (varieert tussen 0 en 2%)

RIZIV-bijdrage: 3,55%

RIZIV-bijdrage: 3,55%

Gemeentelijke opcentiemen

Gemeentelijke opcentiemen

*Zie de opmerking bij het vorige punt


[1] 20% op kapitalen die bij leven worden uitgekeerd op 60 jaar in geval van pensionering (behalve SWT) vóór 61 jaar. 16,5% of 10% in geval van pensionering na een volledige carrière van 45 loopbaanjaren;

[2] 18% op kapitalen die bij leven worden uitgekeerd op 61 jaar, 16,5% in geval van pensionering (behalve SWT) of 10% in geval van pensionering na een volledige carrière van 45 loopbaanjaren;

[3] 16,5% op kapitalen die bij leven worden uitgekeerd vanaf 62 jaar of 10% in geval van pensionering na een volledige carrière van 45 loopbaanjaren;

[4] 16,5% in geval van vereffening vanaf 65 jaar, op voorwaarde dat de werknemer actief is gebleven tot 65 jaar (Er dient rekening te worden gehouden met een ononderbroken activiteit tijdens de laatste 3 jaar voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd.). Bron: tabel FSMA: (https://www.fsma.be/nl/faq/hoe-worden-aanvullende-pensioenen-belast).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022