To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Welke opleidingen komen in aanmerking ?

De werkgever en de werknemer beslissen in onderling overleg over de opleiding. Hierbij houden zij rekening met de behoeften van de werknemer binnen de onderneming. De uiteindelijke keuze is uitsluitend of hoofdzakelijk genomen op basis van de huidige of toekomstige behoeften van de werknemer in de onderneming, via welke hij competenties verwerft en zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbetert.

Enkel de opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor de aanmoedigingssteun opleidingen. 

Tenslotte moet de training starten en eindigen tijdens de activeringsperiode, anders wordt de aanmoedigingssteun niet toegekend!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021