To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Wie kan een ruling aanvragen?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een aanvraag tot een voorafgaande beslissing indienen. Het heeft hierbij geen belang of deze persoon in België gevestigd is of niet. De aanvraag kan bovendien zowel over beroepszaken als over privé-aangelegenheden gaan.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021