To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Zelfstandigen

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

 

 

Bedragen in € [1]

Daguitkering voor het 1ste jaar van ongeschiktheid (primaire ongeschiktheid)

 

Minder dan 8 dagen arbeidsongeschikt 

geen uitkering 

Meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt - onderstaande uitkeringen worden uitgekeerd vanaf de dag waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de arts wordt opgesteld en ondertekend: 

Met gezinslast

63,63

Alleenstaande

50,67

Samenwonende

38,86

Daguitkering voor het 2de jaar van ongeschiktheid (invaliditeitsuitkering)

 

a) Met stopzetting bedrijf

 
 

Met gezinslast

63,63

 

Alleenstaande

50,67

 

Samenwonende

38,86

b) Zonder stopzetting bedrijf

 
 

Met gezinslast

63,63

 

Alleenstaande

50,67

 

Samenwonende

43,45[1] Bedragen van toepassing vanaf 1/7/2021.

FR Select a category 01/01/2010