To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Hoe en binnen welke termijn moet de werkgever de premie aanvragen?

Aanvraag binnen de 3 maanden na de aanwerving

De werkgever moet de aanwervingsincentive aanvragen binnen de 3 maanden na de indiensttreding. Het gaat om een vervaltermijn! Aanvragen die buiten de termijn toekomen, zullen dus niet ingewilligd worden.

Aanvraag bij de het departement Werk en Sociale Economie

De werkgever moet de premie online aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie. Alle informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de de website van het Departement Werk en Sociale Economie

Mee te delen gegevens

De werkgever moet bij zijn aanvraag de volgende gegevens meedelen:

  • de identiteitsgegevens van de onderneming;
  • de identiteitsgegevens van de werknemer;
  • de datum van indiensttreding van de werknemer;
  • de gegevens over de aard van de arbeidsrelatie[1].
Ontvangstmelding of vraag om bijkomende gegevens

Onmiddellijk na de elektronische aanvraag krijgt de werkgever een ontvangstmelding via mail dat het dossier geregistreerd werd. Elke aanvraag zal dan binnen de maand behandeld worden.

Opgelet! Indien er bijkomende informatie wordt opgevraagd, heeft de werkgever er alle belang bij om deze inlichtingen zo snel mogelijk aan het departement Werk en Sociale Economie te bezorgen. Als zijn aanvraagdossier immers niet volledig is binnen de 3 maanden na de indiening van de aanvraag, dan vervalt de aanvraag.

Onderzoek en beslissing door het departement Werk en Sociale Economie

Het departement Werk en Sociale Economie onderzoekt de toekenningsvoorwaarden[2]. De vereiste tewerkstellingsperiodes van 3 en 12 maanden en de effectieve tewerkstellingsbreuk worden onderzocht op basis van de gegevens van de Dimona-aangifte en de DmfA.

Uiterlijk 30 dagen na de volledige aanvraag brengt het departement Werk en Sociale Economie de werkgever op de hoogte van de beslissing om de premie al dan niet toe te kennen: ofwel worden de tijdstippen van uitbetaling van de aanwervingspremie meegedeeld, ofwel motiveert de dienst zijn beslissing om de steun niet toe te kennen.

Betalingsvoorwaarden bij deeltijdse tewerkstelling

Bij de uitbetaling van de eerste schijf past het departement Werk en Sociale Economie bij een deeltijdse tewerkstelling het bedrag aan op basis van de gegevens in de aanvraag van de onderneming.

Bij uitbetaling van de tweede schijf past het departement Werk en Sociale Economie bij een deeltijdse tewerkstelling het bedrag aan op basis van de laatste beschikbare gegevens in de DmfA-aangiftes. Opgelet, als deze niet beschikbaar zijn uiterlijk 3 maanden na het vastgestelde tijdstip van betaling van de tweede schijf, vervalt het recht op deze laatste schijf!

 


[1] Hierbij wordt nagegaan of de werknemer met een contract van onbepaalde duur werd aangeworven en of het om een voltijdse dan wel deeltijdse tewerkstelling gaat.

[2] Het gaat hier om: datum van aanwerving, leeftijd, minstens 2 jaar werkzoekend, contract van onbepaalde duur en tewerkgesteld in Vlaanderen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021