To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Wie is zelfstandige in bijberoep?

U bent zelfstandige in hoofdberoep als u geen enkele activiteit uitoefent naast uw zelfstandige activiteit die rechten opent in de sociale zekerheid.

Uw zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer u, buiten die zelfstandige activiteit:

  • Loontrekkende bent

Het aantal gepresteerde uren in het kader van uw activiteit als loontrekkende of als uitzendkracht, dient ten minste gelijk te zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren gepresteerd per maand door een voltijds tewerkgestelde persoon in dezelfde onderneming of bedrijfssector.

Voorbeeld: u bent loontrekkende binnen een onderneming en vat een zelfstandige activiteit aan. U oefent gelijktijdig de beide activiteiten uit. De onderneming voorziet 38 uur wekelijkse arbeidsduur. Uw arbeidstijd moet ten minste gelijk zijn aan 19u/week opdat u onderworpen zou kunnen worden als zelfstandige in bijberoep, die correspondeert aan minimum 235u/trimestre . Dus een norm van 62dagen in een regime van 38h, 5d/week : (38/5)x62= 471/2= 235u.

Opgelet: indien u een haltijds contract hebt als loontrekkende, maar u neemt verlof zonder wedde dan zal het aantal uur dat u gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende activiteit. Maw u zal beschouwd worden als een zelfstandige in hoofdberoep. Wij willen de aandacht erop vestigen dat in dit geval, u wordt beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep .

   

  • U opent rechten in een ander pensioenstelsel ingevoerd bij wet, bij provinciaal reglement of door de NMBS (Staatsambtenaren, ambtenaren van parastatalen…)

U dient 200 dagen of 8 maanden per jaar te werken en het gepresteerde uurrooster dient ten minste met een maandelijkse halftijdse betrekking overeen te stemmen

  • U bent statutair onderwijzend personeel

U dient ten minste 6/10de van een volledig uurrooster te presteren. Als twee of meer activiteiten als onderwijskracht uitgeoefend zijn, kunnen die gecumuleerd worden om de wettelijke criteria te vervullen om aanspraak te kunnen maken op een onderwerping in bijberoep.

  • U bent een werkloze of u geniet van een loopbaanonderbreking of van tijdskrediet

    Indien u, als zelfstandige, tegelijk een vervangingsinkomen geniet of rechten op pensioen vrijwaart met betrekking tot de andere beroepsactiviteit die niet langer uitgeoefend wordt (ontvangst van verbrekingsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, uitkering omwille van loopbaanonderbreking…), kunt u, onder bepaalde voorwaarden, beschouwd worden als zelfstandige in bijberoep.

  • U geniet van uitkeringen van de mutualiteit.

             U dient , enerzijds een arbeidsincapaciteit te hebben van minimum 66% en anderzijds , een uitkering die het equivalent is van een pensioen van een alleenstaande zelfstandige

Als dit bij u het geval is, neem contact op met onze diensten.

Overgang van het ene statuut naar het andere, quid?  klik hier

FR Select a category