To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Wat verstaan we onder regularisatie?

De werknemer die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, moet aan deze nieuwe werkgever zijn vakantieattest(en) overhandigen. Hierop staat immers vermeld op hoeveel vakantiedagen de werknemer (nog) recht heeft op basis van zijn prestaties tijdens het vakantiedienstjaar.

Wanneer de werknemer bij de nieuwe werkgever zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, zal hij recht hebben op enkel vakantiegeld (= doorbetaling van zijn loon tijdens de vakantiedagen) en op dubbel vakantiegeld wanneer hij zijn hoofdvakantie opneemt.

Aangezien de werknemer dit vakantiegeld echter al van zijn vroegere werkgever ontvangen heeft in de vorm van een vertrekvakantiegeld en er geen dubbele betaling mag plaatsvinden, moet de nieuwe werkgever overgaan tot regularisatie van het vakantiegeld.

Deze regularisatie gebeurt:

    • op het moment van de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld door de nieuwe werkgever, indien de werknemer zijn hoofdvakantie nog niet opgenomen had bij de oude werkgever;
    • op het moment dat de werknemer zijn resterende vakantiedagen opneemt en hiervoor enkel vakantiegeld ontvangt, wanneer hij zijn hoofdvakantie wel reeds opgenomen had bij de oude werkgever.

Belangrijke opmerking: Wanneer de werknemer een vertrekvakantiegeld december krijgt omwille van een arbeidsduurvermindering, moet er geen regularisatie gebeuren. De regularisatie slaat immers enkel op het vervroegd vertrekvakantiegeld en dat is bij een arbeidsduurvermindering niet verschuldigd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020