To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Gelijkstelling van de periodes van ziekte of invaliditeit

Indien u ziek bent of arbeidsongeschikt en u wilt van deze gelijkstelling genieten, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet een aanvraag tot erkenning van arbeidsongeschiktheid indienen bij uw ziekenfonds
  • uw beroepsactiviteit is stopgezet gedurende tenminste één kalenderkwartaal
Het voordeel van deze gelijkstelling is dat u uw rechten inzake kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen behoudt zonder betaling van sociale bijdragen.