To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Lees eerst even dit…

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering. 

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan inderdaad gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

In deze fiche bespreken wij enkel de doelgroepvermindering voor de mentors. 

Opgelet! Hoewel deze materie intussen geregionaliseerd is, hanteren de verschillende gewesten hier momenteel nog steeds dezelfde regels, met uitzondering van het Franstalig Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar deze doelgroepvermindering ondertussen opgeheven werd. Sinds 1 april 2015 moeten de praktische formaliteiten wel op gewestniveau gebeuren (formulieren, verklaringen,..).

Meer informatie over de overige doelgroepverminderingen vindt u in het dossier "Tewerkstellingsmaatregelen", onder het federale luik.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021