To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Ernstig arbeidsongeval

Wat zijn de verplichtingen als werkgever bij een ernstig arbeidsongeval?

Naast de gewone aangifteverplichting bij de verzekeraar, gelden volgende verplichtingen bij een ernstig arbeidsongeval:

  • De werkgever moet ervoor zorgen dat het ongeval onderzocht wordt en dat hiervan een omstandig verslag opgemaakt wordt.
    Als het bedrijf een preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 heeft, mag deze het onderzoek doen en het verslag opmaken. Is dit niet het geval, dan moet de werkgever beroep doen op zijn externe preventiedienst.
  • De werkgever moet het omstandig verslag overmaken aan de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het Werk (de vroegere arbeidsinspectie) binnen de 10 dagen na het ongeval. Doet hij dit niet, dan riskeert hij de aanstelling van een deskundige.

Gaat het om een zeer ernstig arbeidsongeval? Dan moet hij het ongeval bovendien onmiddellijk aangeven bij de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het Werk.

Zeer ernstige arbeidsongevallen zijn:

    • Dodelijke arbeidsongevallen
    • Arbeidsongevallen met een blijvend letsel met ofwel een afwijkende gebeurtenis uit bijlage 1 ofwel een afwijkende gebeurtenis uit bijlage 2.

Wenst de werkgever hierover verder advies? Doe een beroep op onze preventiedienst Arbeidsongevallen. Onze specialisten staan steeds klaar:

Jules Delen: tel: 09/280 40 07
fax: 09/280 40 45
e-mail: jules.delen@securex.be

Danny Deschijnck: tel 09/280 40 52
fax 09/280 40 45
e-mail danny.deschijnck@securex.be

Doet de werkgever de aangifte via onze e-tool ASR AO, dan krijgt hij tijdens de aangifte de melding of het een ernstig arbeidsongeval betreft.

SECUREX Verzekeringskas Arbeidsongevallen 01/07/2014