To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Gecoördineerde wetten van 28 juni 1971
  • Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012
  • Koninklijk besluit van 30 maart 1967
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020