To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het beding van conventionele anciënniteit

Het beding van conventionele anciënniteit verschaft de werknemer een anciënniteit die in zijn voordeel afwijkt van zijn werkelijke anciënniteit in de onderneming.

Een dergelijk beding moet met kennis van zaken opgesteld worden. Die fictieve anciënniteit kan immers gevolgen hebben voor de bezoldiging, de conventionele vakantiedagen, bijkomende voordelen of de verbreking van de overeenkomst. De partijen moeten bijgevolg zorgen dat het door die fictieve anciënniteit beoogde doel goed bepaald is. Een dergelijk beding mag de positie van de werknemer in elk geval enkel verbeteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019