To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat is een gelegenheidsarbeider in de tuinbouwsector?

Principe

Als gelegenheidsarbeider wordt beschouwd:

  • de handarbeider die is tewerkgesteld in het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC nr. 145), met uitzondering van:
    • het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen (PSC nr. 145.040);
    • de witloofteelt (PSC nr. 145.060). Voor deze werknemers geldt immers een apart regime (zie verder);
    • de champignonteelt (PSC nr. 145.070). Voor deze werknemers geldt immers een apart regime (zie verder);
  • gedurende maximaal 65 dagen per kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers.
Opmerkingen

Als de gelegenheidsarbeider zowel in de tuinbouw- als in de landbouwsector tewerkgesteld is, is het maximum vastgesteld op 65 dagen per kalenderjaar in de 2 sectoren. Hetzelfde geldt voor gelegenheidwerkers  in de tuinbouw die parallel hiermee een gelegenheidsactiviteit uitoefenen in de horecasector (PC nr. 302). Werknemers die hun 65 dagen al opgebruikt hebben, kunnen echter nog 35 bijkomende dagen worden tewerkgesteld als gelegenheidsarbeiders in de witloofteelt.

Een handarbeider die ressorteert onder het paritair comité voor de uitzendarbeid (PC nr. 322) kan ook als gelegenheidsarbeider worden beschouwd als hij is tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf, en dit onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Uitzondering

Een werknemer die in de loop van de 180 voorafgaande dagen in een andere hoedanigheid dan als gelegenheidsarbeider in de landbouw- of tuinbouwsector heeft gewerkt, kan niet als een gelegenheidsarbeider worden beschouwd. 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019