To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Wat is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek?

De werkgevers die hun wekelijkse arbeidsduur met minstens een volledig uur onder de 38 uur verminderen of die de vierdagenweek in hun onderneming invoeren, kunnen voor de betrokken werknemers gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid verkrijgen. Hoe groter de arbeidsduurvermindering, hoe groter de doelgroepvermindering.

Profiel van de werkgever

Privésector en bepaalde autonome overheidsbedrijven
Die hun arbeidsduur met minstens een volledig uur onder dan 38 uur verminderen of een vierdagenweek invoeren

Profiel van de werknemer

Voltijdse werknemer betrokken bij de arbeidsduurvermindering
Betrokken deeltijdse werknemer van wie het loon aangepast moest worden

Voordelen per werknemer

  • 37 uur of minder: € 400 / 8 kwartalen
  • 36 uur of minder: € 400 / 12 kwartalen
  • 35 uur of minder: € 400 / 16 kwartalen
  • vierdagenweek: € 400 / 4 kwartalen
  • beiden: € 1000 gedurende maximum 4 kwartalen

Procedure

3 verplichte vermeldingen in de Dmfa
Wijziging arbeidsreglement


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021