To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Zelfstandigen

Sociale bijdragen 2021

De sociale bijdragen behelzen een percentage van de netto beroepsinkomsten.

Deze beroepsinkomsten worden geherwaardeerd door ze, voor het jaar 2021, met 1,0346668 te vermenigvuldigen.

Op dit inkomen dienen de bijdragen berekend te worden. Het percentage van de bijdragen is afhankelijk van de categorie waartoe de bijdrage behoort en van het inkomen van de zelfstandige.

Bij de verkregen bijdragen dient men beheerskosten toe te voegen (4,10% voor ons Sociaal Verzekeringsfonds Securex Integrity).

 

Categorieën

Beroepsinkomsten
(geïndexeerde inkomsten 2018)

%
per jaar

 

Algemene categorie

 

schijf kleiner dan € 60.638,46 (minimum € 14.042,57)

20,5%

 

schijf tussen € 60.638,46 en € 89.361,89 (maximum)

14,16%

 

Zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereikt hebben (geen pensioen genieten)

 

 

minder dan € 3.107,17

0%

 

= of > € 3.107,17

20,5%

= of > € 14.042,57

Algemene regel

Zelfstandigen die een rustpensioen genieten en hun activiteit binnen de toegestane limieten voortzetten

 


Ons raadplegen a.u.b.

 

Zelfstandigen die hun activiteit in bijberoep uitoefenen

  

minder dan € 1.553,58

0%

 

= of > € 1.553,58

20,5%

 

> € 14.042,57

Algemene regel

Gehuwde personen of weduwen (bijzonder stelsel op aanvraag: artikel 37)

  

minder dan € 1.553,58

0%

 

schijf tussen € 1.553,58 en € 7.356,08

20,5%

 

boven dit bedrag

Algemene regel

Student -zelfstandige

minder dan € 7.021,29

0%

= of > € 7.021,29

20,5%

= of > € 14.042,57

Algemene regel

Studieperiodes na de leeftijd van 20 jaar

 

deze periodes kunnen onder bepaalde voorwaarden gevalideerd worden

 

Ons raadplegen a.u.b.

Bij deze bijdragen dienen de beheerskosten van het Sociaal Verzekeringsfonds gevoegd te worden.

 

VOORLOPIGE KWARTAALBIJDRAGEN BIJ BEGIN VAN ACTIVITEIT (beheerskosten inbegrepen)

De zelfstandige wordt tot op het einde van het derde volledige kalenderjaar van onderwerping als zelfstandige bij begin van activiteit beschouwd.

 

 

Aard van de activiteit

Voorlopige bijdrage

per kwartaal

in EUR

Toegepaste bijdragepercentage

en inkomen

in EUR

Hoofdberoep

 

 

Tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit

749,19
   

20,5% van 14.042,57
 

Bijberoep

    

 

 

Tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit

82,88


20,5% van 1.553,58

Meewerkende echtgenoot (maxistatuut)

 

 

 Tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit

 

329,12 

 


 20,5% van 6.198,90

 

Activiteit na de pensioenleeftijd met rustpensioen

 

 

 
 

Tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit

118,87
 

14,7% van 3.107,17
  

  Student-zelfstandige   

Tot het einde van het derde volledige kalenderjaar van activiteit

82,88  20,5% van 1.553,58

 

 

Belangrijk!

De voorlopige bijdragen zullen op basis van de werkelijke inkomsten van het betrokken jaar geregulariseerd worden zodra deze door de belastingadministratie meegedeeld zijn.

Om te vermijden dat u een min of meer aanzienlijk supplement moet betalen, kunt u een hogere voorlopige bijdrage op basis van uw werkelijke inkomsten storten.

 

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

Voor het jaar 2021 is de jaarlijkse forfaitaire basisbijdrage op € 347,50 vastgesteld. Echter, vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (2019) €  706.579,60 (na indexering) overschrijdt, zijn een jaarlijkse bijdrage van € 868 (na indexering) verschuldigd.

 

 

FR Select a category 01/01/2010