To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Sport- en cultuurcheques

Lees eerst even dit…

Sport- en cultuurcheques zijn een alternatieve loonsvorm die het een werkgever/ onderneming mogelijk maakt zijn werknemers/ bedrijfsleiders op een fiscaal en parafiscaal vriendelijke wijze te verlonen.

In deze fiche bespreken we in hoofdzaak de voorwaarden waaronder sport- en cultuurcheques niet als loon beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen en belasting.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022