To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Onthaalouders

Welke cumuls zijn toegestaan?

Cumul met maatregelen die in een vermindering van werkgeversbijdragen bestaan

Indien de werknemer voor eenzelfde tewerkstelling in aanmerking komt voor meerdere doelgroepverminderingen, moet de werkgever een keuze maken. Uiteraard mag hij de meest voordelige oplossing kiezen.

De doelgroepvermindering voor onthaalouders kan enkel gecumuleerd worden met de Sociale Maribel.

Cumul met tewerkstellingsmaatregelen die niet in een vermindering van werkgeversbijdragen bestaan

Cumul met tewerkstellingsmaatregelen die niet in een vermindering van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bestaan (bijvoorbeeld de activering van de werkloosheidsuitkeringen, de werkbonus, sommige gewestpremies, …), is steeds mogelijk. Opgelet! Verifieer altijd de cumulregels voor deze andere tewerkstellingsmaatregelen!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021