To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werkzoekenden> Vlaanderen> Individuele beroepsopleiding in het Vlaamse Gewest

Wat is een individuele beroepsopleiding?

De individuele beroepsopleiding (IBO), die enkel in het Vlaamse Gewest van toepassing is, heeft als doel werkzoekenden, begunstigden van OCMW-uitkeringen of jonge schoolverlaters in te schakelen op de arbeidsmarkt via een beroepsopleiding in de onderneming.  Hierdoor kunnen zij praktijkervaring opdoen en de nodige kwalificaties bereiken om een specifieke beroepsactiviteit bij de werkgever te kunnen uitoefenen.  Bovendien beschikken de ondernemingen via de IBO naderhand over een arbeidskracht die aan hun behoeften aangepast is.

De werkgever verbindt zich er bovendien toe de stagiair, na het einde van de opleiding, aan te nemen met een gewone arbeidsovereenkomst

Deze beroepsopleiding bestaat eveneens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. 

Naast de gewone IBO bestaan er bijzondere vormen van IBO, bijvoorbeeld de instapstage en de curatieve IBO.  U vind meer informatie over deze twee specifieke overeenkomsten op het einde van deze fiche.

Deze overeenkomst valt niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe definitie van de leerling en de alternerende opleiding die op 1 juli 2015 in werking is getreden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2017