To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten - Sociale en fiscale aspecten

Kantoormateriaal en internet

Vooreerst zijn er de kosten voor kantoormateriaal en internetverbinding.

Begrip kantoormateriaal

Onder ‘kantoormateriaal’ verstaan we:

  • Arbeidsmiddelen zoals een pc, laptop en randapparatuur die op forfaitaire basis of tegen de reële prijs kunnen worden vergoed.
  • Andere kantoormeubelen waarvoor geen forfaitaire vergoeding bestaat: de Fiscus en de RSZ aanvaarden dat bepaalde ‘meubelen’ zoals een bureaustoel of een bureaulamp tegen de werkelijke waarde worden terugbetaald als bewijsstukken worden voorgelegd en als ze noodzakelijk zijn om het werk goed uit te oefenen.

Verplichte vergoeding door de werkgever?

Bij structureel telewerk bent u verplicht om daarvoor een tussenkomst te voorzien. Bij occasioneel telewerk en Covid-19-telewerk kunt u tussenkomen, maar dit is niet verplicht.

U moet in elk geval verduidelijken of en volgens welke modaliteiten een terugbetaling is gepland. Raadpleeg voor meer informatie de andere fiches over ‘Telewerkers’.

Wat is de fiscale en sociale behandeling?

Voorafgaande opmerking : de voorwaarde van structureel en regelmatig telewerk is niet van toepassing op de forfaitaire vergoedingen die in onderstaande tabel worden opgesomd. Enkel een voorwaarde van regelmatig telewerk is hier van toepassing. Occasioneel telewerk kan niet als regelmatig telewerk worden beschouwd.

 

 

Regelmatig STRUCTUREEL TELEWERK EN COVID-TELEWERK-19 in de privéruimten van de werknemer tijdens de werkuren

GEWOON OCCASIONEEL TELEWERK

Optie 1 

De werknemer gebruikt eigen privémateriaal en eigen internetverbinding

De terugbetaling is binnen de volgende grenzen vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen: 

  • Privécomputer: max. € 20/maand vrijgesteld
  • Privé-internetabonnement
    max. € 20/maand vrijgesteld
  • Ander privémateriaal (scherm, scanner, …): max. € 5/maand per toestel vrijgesteld met een maximum van € 10 (maar gebruik van pc of laptop van de werkgever)

 

Opgelet: de vergoeding van € 20 voor de privé-pc mag niet worden gecumuleerd met het forfait van € 5!

OF terugbetaling van de werkelijke kosten vrijgesteld door de Fiscus en de RSZ als bewijsstukken worden voorgelegd

Alle privémateriaal, zonder onderscheid: de gewone regels over de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever zijn hier van toepassing : terugbetaling op basis van de werkelijke kosten is vrijgesteld van RSZ en belasting als bewijsstukken worden voorgelegd.

Optie 2 

De werkgever stelt het materiaal ter beschikking

Het gebruik van het materiaal van de werkgever door de werkneer is vrijgesteld door de RSZ en de Fiscus.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022