To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Ernstig arbeidsongeval

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Koninklijk Besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften (BS 14 maart 2005)
SECUREX Verzekeringskas Arbeidsongevallen 01/07/2014