To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Is er een gewaarborgd minimumrendement?

Ja. De werknemer moet dus niet vrezen dat er op de einddatum niets zal overblijven van de stortingen die gebeurd zijn gedurende zijn loopbaan (behoudens faillissement van de verzekeraar en (ex-)werkgever[1]). 

Zowel voor wat de werknemersbijdragen als de werkgeversbijdragen betreft, wordt het gewaarborgd rendement vanaf 1 januari 2016 berekend in functie van een referentie- interestvoet (met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%).

Deze nieuwe rente geldt enkel voor nieuwe contracten en stortingen vanaf 2016 en dus niet voor stortingen uit het verleden waarop het tarief van 3,25% (voor stortingen door de werkgever) of 3,75% (stortingen door de werknemer) van toepassing blijft.

 


[1] Een absoluut doemscenario dat zich haast nooit voordoet

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022