To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Eindejaarspremie

Lees eerst even dit...

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, bestaan er geen algemene wettelijke bepalingen die een recht op een eindejaarspremie bepalen. Het recht vindt zijn oorsprong daarentegen in één van de volgende rechtsbronnen:

    • een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sectorniveau;
    • een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak;
    • het arbeidsreglement van de onderneming;
    • een schriftelijke individuele overeenkomst tussen werknemer en werkgever (clausule in de arbeidsovereenkomst of bijlage ervan);
    • een binnen de onderneming ontstaan gebruik.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022