To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Welke bijzonderheden gelden er voor de arbeidsovereenkomst?

In afwijking van de verplichting dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk schriftelijk moet worden vastgesteld, hebben de setoren bepaald dat er geen afzonderlijke schriftelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgesteld voor de arbeidsprestaties van seizoens- en gelegenheidsarbeiders. Die arbeidsprestaties worden immers al vermeld op het gelegenheidsformulier [1]


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 en koninklijk besluit van 11 november 2000, Belgisch Staatsblad van 3 januari 2003. Zie voor meer informatie Sectoraal/PC nr. 144/Arbeidsovereenkomsten.
Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1995 en koninklijk besluit van 10 juni 1996, Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1996. Zie voor meer informatie Sectoraal/PC nr. 145/Arbeidsovereenkomsten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019