To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Moet de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques worden opgenomen in de verbrekingsvergoeding?

De compenserende opzegvergoeding moet niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen die krachtens de overeenkomst verworven zijn, omvatten.

Voordelen die slechts éénmalig worden toegekend moeten evenwel niet in de berekeningsbasis van de compenserende opzegvergoeding worden opgenomen. Consumptiecheques worden slechts éénmalig toegekend. Om die reden kan er geoordeeld worden dat de consumptiecheques niet in de berekeningsbasis moeten worden opgenomen.

Dat is anders dan bij de maaltijdcheques. Daar oordeelt de huidige meerderheidsrechtspraak dat de maaltijdcheques een onderdeel van het loon zijn en bijgevolg moeten worden opgenomen in de berekeningsgrondslag van de compenserende opzegvergoeding tenzij deze maaltijdcheques een terugbetaling van kosten uitmaken. Maaltijdcheques worden evenwel meestal niet éénmalig toegekend.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021