To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het beding van exclusieve tewerkstelling of exclusiviteitsbeding

Het exclusiviteitsbeding is het beding waarin de werknemer er zich toe verbindt het geheel van zijn activiteiten te verrichten voor rekening van de onderneming die hem tewerkstelt en geen andere activiteit aan te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de werkgever.

Volgens de rechtspraak is dit soort beding geldig op voorwaarde dat het verbod zich beperkt tot concurrerende activiteiten of activiteiten die een correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst zouden kunnen belemmeren. Een algemeen exclusiviteitsbeding dat elke andere professionele activiteit van de werknemer verbiedt, zal dus in principe niet geldig zijn. Zulke clausule vormt immers een inbreuk op de privacy van de werknemer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019