To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemers

Lening - Renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet - New vanaf 1 januari 2022

Evaluatie van het voordeel in natura op fiscaal vlak [1]

 

Soorten leningen

Referentierentevoet 2022

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemende levensverzekering

 1,34 %[2] (rentevoet)

Andere hypothecaire leningen met vaste rentevoet

 1,29 % (rentevoet)

Hypothecaire leningen met variabele rentevoet

Zie tabel in bijlage

Niet-hypothecaire leningen op vaste termijn: financiering van een wagen

 0,05 (lastenpercentage)

Andere niet-hypothecaire leningen op vaste termijn

 0,11 (lastenpercentage)

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste termijn
(lopende rekening)

 6,48 % (rentevoet)

 

Evaluatie van het voordeel in natura op sociaal vlak

Dit voordeel moet, zo correct mogelijk, op haar werkelijke waarde geschat worden. 

 


[1] Voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2021. Voorlopig ook van toepassing op de leningen toegekend in 2021. Koninklijk besluit van 6 februari 2022, Belgisch Staatsblad van 14 februari 2022.

[2] Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. – Erratum, Belgisch Staatsblad van 9 maart 2022.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/18/2022