To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

De voortgezette verzekering

Indien u uw rechten inzake kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen wenst te behouden nadat u gestopt bent met uw zelfstandige activiteit, kan u de voorgezette verzekering aanvragen.

Voorwaarden

  • minstens een jaar als zelfstandige gewerkt hebben
  • uw activiteit volledig stopgezet hebben
  • uw sociale bijdragen betalen

Aanvragen

U kunt de voortgezette verzekering aanvragen bij uw socialeverzekeringsfonds.

Opgelet! Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren.

De voortgezette verzekering is mogelijk:

  • gedurende twee jaar als u de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt heeft op het ogenblik van de stopzetting van uw activiteit.
  • Tot de pensioenleeftijd als u reeds 60 jaar was op het ogenblik waarop uw activiteit is stopgezet