To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Mag men een coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques enkel aan bepaalde werknemerscategorieën toekennen?

JA. De werkgever kan beslissen om de consumptiecheques wel aan sommige en niet aan andere categorieën van werknemers toe te kennen. Zo kan hij een onderscheid maken tussen werknemers met binnendienst en werknemers met buitendienst, gewone werknemers en kaderleden, handelsvertegenwoordigers, leerjongens, …

Hij mag de toekenning van de consumptiecheques ook onderwerpen aan bepaalde voorwaarden, zoals een zekere anciënniteit of een zekere ervaring bereikt hebben.

Indien de consumptiecheques via een collectieve arbeidsovereenkomst worden toegekend, moet deze duidelijk vermelden welke werknemerscategorieën recht hebben op de consumptiecheques.

U moet evenwel opletten voor het discriminatiebeginsel! De werkgever mag geen categorie creëren zonder enige objectieve en redelijke rechtvaardiging. Dat is met name het geval wanneer de categorie rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, het ras, de kleur, de afstamming, de nationale of etnische oorsprong, de seksuele geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, de godsdienstige of filosofische overtuiging, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.  

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021