To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Lees eerst even dit…

Sinds eind 2002 beschikt België over een bijzondere wetgeving die de fiscus toelaat voorafgaande beslissingen te nemen over de praktische toepassing van de belastingwetten[1].  Hierdoor creëert de belastingsadministratie meer rechtszekerheid over complexe of technische geplande verrichtingen en is er een betere communicatie tussen de administratie en de belastingplichtigen.

Ook al wordt er officieel gesproken over een voorafgaande beslissing, in de volksmond wordt eerder de term “ruling” gebruikt.

Tot slot merken we op dat voor wat de forfaitaire onkostenvergoedingen (kosten eigen aan de werkgever) betreft, sinds 1 mei 2016 enkel en alleen de federale rulingdienst bevoegd is. Fiscale akkoorden met de lokale belastingcontroleur behoren vanaf dat ogenblik dan ook tot het verleden.

 


[1] Artikel 26 en volgende van de Programmawet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, 2de editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021