To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Hoe wordt het vakantiegeld in dienst op het moment van regularisatie op fiscaal vlak behandeld?

De normale regel voor de fiscale behandeling van het vakantiegeld in dienst is de volgende:

  • op het enkel vakantiegeld (doorbetaling van het loon) van de bedienden zijn de normale schalen en percentages van de bedrijfsvoorheffing van toepassing;
  • op het dubbel vakantiegeld zijn specifieke percentages, rekening houdend met de hoogte van het jaarloon van de bediende, van toepassing. Meer informatie hierover vindt u door hier te klikken.

Om te weten welke regel we moeten toepassen in geval van regularisatie moeten we kijken naar het saldo dat overblijft nadat het vertrekvakantiegeld (VVG), betaald door de oude werkgever, van het loon (L) en het dubbel vakantiegeld (DV), betaald door de nieuwe werkgever, werd afgetrokken.

Saldo bestaat enkel uit loon

Indien het bedrag van het dubbel vakantiegeld dat de nieuwe werkgever aan de bediende betaalt, kleiner is dan het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat hij ontvangen heeft, dan blijft er na de regularisatie enkel loon over. Op dit loon worden de normale schalen en percentages van de bedrijfsvoorheffing toegepast.

Schematisch ziet dit eruit als volgt:

Als DV < VVG: L + DV – VVG = saldo L

Op saldo L passen we de normale schalen en percentages toe.

Saldo bestaat uit loon en dubbel vakantiegeld

Indien het bedrag van het dubbel vakantiegeld dat de nieuwe werkgever aan de bediende betaalt, groter is dan het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat hij ontvangen heeft, dan blijft er na de regularisatie een deel dubbel vakantiegeld en het loon over. Op het saldo van het dubbel vakantiegeld worden de specifieke percentages voor het vakantiegeld toegepast en op het loon de normale schalen en percentages.

Schematisch ziet dit eruit als volgt:

Als DV > VVG: L + DV – VVG = L + saldo DV

Op L passen we de normale schalen en percentages toe.

Op saldo DV passen we de specifieke percentages toe.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020